Vice-ministru al Administra?iei Generale a V?milor din China, dl Wang Lingqun, a condus o delega?ie pentru a vizita Romania

2019/09/30

?n perioada 22 - 24 septembrie, vice-ministru al Administra?iei Generale a V?milor din China, Wang Lingjun, a condus o delega?ie pentru a vizita Romania ?i a purtat discu?ii cu secretarul de stat al Ministerului Agriculturii ?i Dezvolt?rii Rurale din Romania, Daniel Dumitru Botanoiu, concentrandu-se pe consolidarea cooper?rii chino-romane ?n domeniul inspec?iei ?i carantinei, promovarea permiterii de carantin? a produselor romane?ti cum ar fi porumbul, graul ?i carnea, au ajuns la un consens pozitiv ?i au semnat Memorandumul de ?n?elegere privind cooperarea ?n domeniul carantinei plantelor ?ntre Administra?ia General? a V?milor din Republica Popular? Chinez? ?i Ministerul Agriculturii ?i Dezvolt?rii Rurale din Romania; a purtat discu?ii cu vicepre?edintele Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal?, coodonator al activit??ii Direc?iei Generale a V?milor, dl. ?tefan Cosmin Doli?, cu accent pe reforma afacerilor vamale, recunoa?terea reciproc? a statutului de operator economic autorizat, protec?ia propriet??ii intelectuale, asisten?a reciproc? a for?elor de ordine ?i cooperarea strategic? vamal? ?n cadrul domeniilor multilaterale chino-europene, de China-Europa Central? ?i de Est ?i ?n Organiza?ia Vamal? Mondial?, ajuncand la un consens larg. Vice-ministrul Wang a vizitat ?i portul Constan?a, locul de v?muire ?i ?ntreprinderile de resort.

?n timpul vizitei, Ambasadorul Chinei ?n Romania, dna Jiang Yu, a avut un schimb de lucru cu reprezentan?ii delega?iei.

Ambasada Republicii Populare Chineze ?n Romania
http://www.chinaembassy.at
新疆35选7开奖结果查询