China ?i Romania au organizat cu succes prima ?ntalnire a grupului de lucru pentru promovarea comer?ului nerestric?ionat

2019/09/20

La data de 17 septembrie, la Bucure?ti, a avut loc cu succes prima ?ntalnire a grupului de lucru pentru promovarea comer?ului nerestric?ionat dintre China ?i Romania. Doamna Zhu Yong, Director General Adjunct al Departamentului de Comer? Exterior din cadrul Ministerului Comer?ului din China ?i doamna Olgu?a Marian, Director General al Departamentului de Comer? Exterior din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comer? ?i Antreprenoriat din Romania au co-prezidat evenimentul. Doamna Paula P?rv?nescu, Secretar de Stat al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comer? ?i Antreprenoriat al Romaniei, a ?inut un discurs ?n cadrul evenimentului. Dl Zhao Linxiang, Consilier Economic ?i Comercial al Ambasadei Chinei ?n Romania, a participat la ?ntalnire. ?n cadrul unui schimb aprofundat ?i pragmatic, cele dou? p?r?i au discutat despre temele de interes comun, precum promovarea cooper?rii ?n noi forme comerciale, cum ar fi comer?ul electronic transfrontalier, sporirea facilit??ii comer?ului, crearea unui mediu de afaceri mai echitabil, promovarea exportului de produse agricole avantajoase din Romania ?n China, organizarea particip?rii Romaniei la targurile de import din China ?i extinderea cooper?rii comerciale bilaterale.

Grupul de lucru pentru promovarea comer?ului nerestric?ionat dintre China ?i Romania a fost ?nfiin?at ?n luna aprilie a anului curent ?i este primul grup de lucru dintre China ?i o ?ar? european?, fiind un exemplu demonstrativ pozitiv. Aceast? ?ntalnire este o manifestare concret? a punerii ?n aplicare a func?iilor grupului de lucru ?i va contribui la aprofundarea cooper?rii pragmatice ?n domeniul comer?ului dintre cele dou? ??ri, la explorarea poten?ialului de cre?tere a comer?ului dintre cele dou? ??ri ?i la ?mbun?t??irea calit??ii comer?ului bilateral.

La data de 16 septembrie 2019, Ambasadorul Chinei ?n Romania, dna Jiang Yu, a f?cut un schimb de opinii cu reprezentan?ii delega?iei ?n cadrul ambasadei.

Ambasada Republicii Populare Chineze ?n Romania
http://www.chinaembassy.at
新疆35选7开奖结果查询