China ?i Romania au semnat un acord de cooperare pentru traducerea ?i publicarea c?r?ilor

2019/08/27

La data de 22 august 2019, la Targul Interna?ional de Carte din Beijing, ?n cadrul ?Forumului de dezvoltare educa?ional? ?i publicare inovatoare”, organizat de Uniunea editorial? China- Europa Central? ?i de Est, dl Li Pengyi, vicepre?edinte al Asocia?iei de edituri din China ?mpreun? cu membrul Comitetului de Conducere al Asocia?iei Editorilor din Romania, Pre?edintele Editurii Nemira, dna Ana Nicolau au semnat un acord de cooperare privind traducerea ?i publicarea c?r?ilor ?ntre cele dou? ??ri. Huo Yuzhen, reprezentant special al Cooper?rii dintre China-??rile din Europa Central? ?i de Est din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Zhao Haiyun, director adjunct al Administra?iei Na?ionale de Pres? ?i Publica?ii a Chinei, Hu Zhigang, principal adjunct al Universit??ii pentru Studii Str?ine din Beijing,Xu Jianzhong, pre?edinte al Uniunii de editare a ??rilor din Europa Central? ?i de Est ?i redactor ?ef al presei de predare ?i cercetare a limbilor str?ine, inclusiv vicepre?edintele Institutului Cultural Roman, Krizbai Bela Dan ?i reprezentan?i ai ambasadelor ?i ai institu?iilor de publicare din ??rile Europei Centrale ?i de Est, ?ntr-un num?r total de peste 130 de persoane au participat la eveniment.

Cele dou? p?r?i au semnat un acord de cooperare privind traducerea ?i publicarea c?r?ilor, care vizeaz? consolidarea ?n continuare a cooper?rii ?n domeniul public?rii, pentru a realiza mai multe traduceri ?i public?ri ale unor lucr?ri remarcabile din China ?i Romania. Prin cooperarea ?n domeniul public?rii ?i folosind c?r?ile drept un mijloc, vom construi o punte de leg?tur? ?ntre cele dou? popoare pentru a comunica ?ntre ele, pentru a ?mbun?t??i ?n?elegerea reciproc? ?i vom aprofunda prietenia tradi?ional? dintre oameni, acesta fiind un cadou cu ocazia anivers?rii a 70 de ani de la stabilirea rela?iilor diplomatice dintre China ?i Romania ?i a celor 15 ani de la stabilirea parteneriatului amplu de prietenie ?i cooperare dintre ??ri.

?n cadrul Targului Interna?ional de Carte din Beijing, faimosul sinolog Luo Yang(Ioan Budura), a ca?tigat premiul pentru contribu?ia special? China Book. Acesta este cel mai mare premiu pentru publica?iile ?nfiin?ate de guvernul chinez ?i este acordat scriitorilor, traduc?torilor ?i editorilor str?ini care au adus contribu?ii deosebite la prezentarea Chinei, la promovarea culturii chineze ?i a publica?iilor chineze.

Ambasada Republicii Populare Chineze ?n Romania
http://www.chinaembassy.at
新疆35选7开奖结果查询