Ambasador Jiang Yu s-a ?ntalnit cu Viceprim-Ministrul Romaniei ?i Ministrul Dezvolt?rii Regionale ?i?Administra?iei Publice

2019/08/07

La data de 6 august 2019, Ambasadorul Chinei ?n Romania, dna Jiang Yu, s-a ?ntalnit cu Viceprim-Ministrul Romaniei ?i Ministrul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice, dl Vasile-Daniel Suciu, pentru a face schimb de opinii cu privire la rela?iile bilaterale, schimburile locale dintre cele dou? ??ri ?i cooperarea ?n ini?iativa ?Belt and Road".

Ambasadorul Jiang Yu a spus c? ?n prezent, parteneriatul amplu de prietenie ?i cooperare dintre China ?i Romania s-a dezvoltat constant, cele dou? ??ri au desf??urat o cooperare pragmatic? ?n mod ordonat ?n cadrul ini?iativei ?Belt and Road", al rela?iilor China-UE ?i al formatului de cooperarea 17 + 1 ?i au ?nregistrat progrese pozitive. Cooperarea local? este o componen?? important? a rela?iilor dintre cele dou? ??ri, cu poten?ial mare ?i perspective largi. 35 de ora?e sau provincii din China au stabilit rela?iile de ?nfr??ire cu cele din Romania, schimburile ?i cooperarea dintre cele dou? p?r?i au fost frecvente, ceea ce a promovat eficient dezvoltarea cuprinz?toare, profund? ?i durabil? a rela?iilor bilaterale, iar prietenia dintre cele dou? popoare s-a aprofundat ?i ea.

Ambasadorul Jiang Yu a subliniat c? de cand a preluat mandatul, a vizitat o mul?ime de jude?e ?i ora?e din Romania ?i a sim?it entuziasmul profund al tuturor localit??ilor pentru o cooperare reciproc? avantajoas?. Anul acesta marcheaz? o ?aniversare dubl?", iar rela?iile chino-romane sunt ?ntr-o perioad? important? pentru a mo?teni trecutul ?i a deschide viitorul. Pentru a promova ?n continuare cooperarea local? dintre cele dou? ??ri ?n cadrul ini?iativelor ?Belt and Road", putem porni de la urm?toarele aspecte: ?n primul rand, concentrand pe sinergia de politici, prin reuniunea liderilor locali ?n cadrul formatului de cooperare ?17+1", trebuie promovat cunoa?terea mai profunde a strategiei de dezvoltare a celuilalt ?i consolidarea comunic?rii ?i coordon?rii politicilor; ?n al doilea rand, s? profit?m de complementaritatea avantajelor, resursele romane sunt abundente, iar baza industrial? ?i agricol? este una solid?, pe cand pia?a chinez? este mare, produc?ia de echipamente ?i construc?ia infrastructurii sunt puternice. Cele dou? p?r?i pot promova ?n continuare cooperarea ?n domeniile capacit??ii de produc?ie ?i construc?iei infrastructurii pentru a forma o combina?ie a avantajelor ?i necesit??ilor respective; ?n al treilea rand, ar trebui s? ne concentr?m pe proiecte cu tr?s?turi specifice ?i s? utiliz?m ?ntr-un mod favorabil conferin?ele de promovare a comer?ului ?i turismului g?zduite de ambele p?r?i pentru a construi proiecte emblematice cu caracteristici locale ?i a promova proiecte de cooperare de ?nalt? calitate.

Viceprim-Ministrul Vasile-Daniel Suciu a spus c? guvernul roman a acordat ?ntotdeauna o importan?? deosebit? schimburilor locale ?i cooper?rii cu China, sprijinind jude?ele ?i ora?ele s? coopereze cu China pentru a extinde cooperarea, pentru a ?mp?rt??i roadele cooper?rii ?i a promova dezvoltarea ?n profunzime a cooper?rii bilaterale ?n diferite domenii. ?n prezent, mai multe jude?e ?i ora?e romane?ti au o strans? comunicare cu China privind consolidarea schimburilor de delega?ii ?i aprofundarea cooper?rii pragmatice. Partea roman? salut? ?ntreprinderile chineze s? investeasc? ?n industria local? ?i s? participe la construc?ia proiectelor de infrastructur? local?. Demnitarul roman a exprimat ?ntreaga sa disponibilitate ?i a Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice din Romania s? joace ?n continuare un rol de orientare ?i coordonare pentru mobilizarea ?i accelerarea a cooper?rii locale, ?mbun?t??ind calitatea ?i eficien?a de dezvoltare, spre ob?inerea de beneficii reciproce ?i dezvoltare comun?.

Ambasada Republicii Populare Chineze ?n Romania
http://www.chinaembassy.at
新疆35选7开奖结果查询