Ambasadorul Jiang Yu s-a ?ntalnit cu nou Ministru al Afacerilor Externe al Romaniei

2019/08/05

La data de 2 august 2019, Ambasadorul Chinei ?n Romania, dna Jiang Yu, s-a ?ntalnit cu dna Ramona-Nicole M?nescu, noul Ministru al Afacerilor Externe al Romaniei ?i au f?cut schimb de opinii cu privire la rela?iile bilaterale. La ?ntalnire au fost prezen?i Secretarul de Stat al Ministerului Afacerilor Externe al Romaniei, dna Monica Dorina Gheorghi?? ?i Directorul General al Departamentului pentru Afaceri Globale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, dl Radu Gabriel Safta.

Ambasadorul Jiang Yu a felicitat-o pe dna Ramona M?nescu pentru numirea sa ?n func?ia de Ministrul Afacerilor Externe al Romaniei ?i a transmis salut?rile cordiale din partea dlui Wang Yi, Consilierul de Stat ?i Ministrul Afacerilor Externe al Chinei. Demnitarul roman ?i-a exprimat recuno?tin?a ?i a rugat-o pe dna Ambasador Jiang Yu s?-i transmit? ur?rile sale de bine dlui Consilier de Stat ?i Ministrul Afacerilor Externe, Wang Yi. Ambasadorul Jiang Yu a dat o ?nalt? apreciere eforturilor Romaniei de a promova activ rela?iile China-UE ?n timpul mandatului Pre?edin?iei rotative a Consiliului Uniunii Europene.

Ambasadorul Jiang Yu a apreciat mult rela?iile chino-romane ?i a spus c? ?n ultimii ani, ?ncrederea reciproc? politic? dintre cele dou? ??ri a continuat s? se consolideze, iar cooperarea pragmatic? ?i schimburile interumane s-a aprofundat ne?ntrerupt. Demnitarul chinez a spus c? prietenia tradi?ional? ?i profund? dintre China ?i Romania este o caracteristic? specific? a rela?iilor chino-romane, fiind un tezaur valoros care merit? s? fie pre?uit ?i ?ngrijit, este o bog??ie pe care popoarele celor dou? ??ri au mo?tenit-o ?i au dezvoltat-o din genera?ie ?n genera?ie ?n ultimii 70 de ani. Cu ocazia ?dublei anivers?ri", rela?iile chino-romane sunt ?ntr-o perioad? important? pentru a mo?teni trecutul ?i a deschide viitorul. Nu trebuie s? ?n?el?m a?tept?rile istoriei, dar trebuie s? mo?tenim, s? consolid?m ?i s? dezvolt?m cu bine prietenia tradi?ional? dintre cele dou? ??ri ?i s? o transform?m ?ntr-o energie cinetic? inepuizabil? pentru o cooperare pragmatic? cu rezultate fructuoase. Profitand de platforme ?i for?? motrice precum construirea ?n comun a ini?iativei ?Beld and Road" ?i aprofundarea cooper?rii dintre China ?i ??rile Europei Centrale ?i de Est, partea chinez? este dispus? s? colaboreze cu partea roman? pentru ?mbun?t??irea cadrului mecanismelor ?i acordurilor de cooperare bilateral?, pentru accelerarea ?i eficientizarea a cooper?rii ?n toate domeniile, aducand noi vitalit??i ?i conota?ii ?n rela?iile bilaterale.

Apreciind profunda prietenie tradi?ional?, ?ncrederea politic? solid? ?i sprijinul reciproc ferm dintre Romania ?i China, ministrul afacerilor externe a subliniat c? rela?iile bilaterale au un fundament bun, un caracter dinamic ?i un poten?ial semnificativ, iar aniversarea a 70 de ani de la stabilirea rela?iilor diplomatice ?i aniversarea a 15 ani de la stabilirea parteneriatului amplu de prietenie ?i cooperare reprezint? o oportunitate pentru ambele p?r?i s? aprofundeze cooperarea ?n scopul de a ob?ine beneficiile ?i ca?tigurile reciproce. Partea roman? este dispus? s? fie al?turi de partea chinez? pentru promovarea consensului de cooperare, l?rgirea canalelor de cooperare ?i implementarea ini?iativelor de cooperare, depunand dorin?a de o dezvoltare nou? ?i mai mare a rela?iilor romano-chineze prin eforturile comune ale ambelor p?r?i.

Ambasada Republicii Populare Chineze ?n Romania
http://www.chinaembassy.at
新疆35选7开奖结果查询