Districtul Chaoyang din Beijing ?i Sectorul 1din Bucure?ti au semnat o scrisoare de inten?ie pentru a stabili rela?ii de ?nfr??ire

2019/07/18

La 16 iulie 2019, Secretarul general adjunct al Guvernului local din Beijing, dl Wang Wenjie, a efectuat o vizit? ?n Romania ?n fruntea unei delega?ii ?i a purtat discu?ii amiabile cu dl Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1 din Bucure?ti, cele dou? p?r?i au f?cut schimb de opinii privind schimburile ?i cooperarea dintre Sectorul 1 din Bucure?ti ?i Districtul Chaoyang din Beijing. La eveniment a participat ?i dl Tu Jiang, ?ns?rcinatul cu afaceri ad interim al Ambasadei Chinei ?n Romania.

Secretarul general adjunct, dl Wang Wenjie, ?i-a exprimat recuno?tin?a fa?? de primirea cald? a autorit??ilor Sectorului 1. El a revizuit istoria schimburilor prietenoase dintre Beijing ?i Bucure?ti, a prezentat dezvoltarea economic? ?i social? a Beijingului ?i ?i-a exprimat dorin?a de a consolida schimburile interumane ?i de experien?? ?n domeniul guvern?rii urbane, ?i dorin?a de a sprijini cooperarea dintre cele dou? ora?e ?i localit??i componente.

Reprezentantul Districtului Chaoyang a prezentat pe scurt dezvoltarea economic? ?i social? a Districtului Chaoyang ?i a spus c? cele dou? localit??i au primit un sprijin puternic din partea Municipiului Beijing ?i a Ambasadei Chinei ?n Romania ?i sunt dispu?i s? lucreze ?mpreun? pentru a coopera activ ?n cadrul ini?iativei "Belt and Road", iar ?n cadrul ?nfr??irii ?Beijing-Bucure?ti” s? promoveze schimburile ?i cooperarea ?n domeniile economiei, comer?ului, educa?iei ?i construc?iilor urbane din cele dou? localit??i, consolidand astfel prietenia dintre cele dou? p?r?i.

Primarul Tudorache a apreciat dezvoltarea economic? ?i social? a Beijingului ?i a Districtului Chaoyang ?i sper? c? cele dou? localit??i ar putea consolida cooperarea ?n domeniul economiei, al comer?ului, al umanit??ii ?i al construc?iilor urbane ?n viitor. ?n acela?i timp, ?ntreprinderile din Districtul Chaoyang sunt binevenite s? investeasc? ?n Romania pentru a promova dezvoltarea economic? ?i social? regional?.

Dup? discu?ii, reprezentan?ii celor dou? localit??i au semnat o scrisoare de inten?ie pentru a stabili rela?ii de ?nfr??ire ?ntre cele dou? sectoare, precizand c? vor consolida schimburi reciproce de personal ?i vor efectua schimburi de experien?? ?n domeniile economiei, culturii sociale, turismului, dezvolt?rii urbane ?i a salubrit??ii mediului.

Semnarea scrisorii de inten?ie pentru stabilirea unor rela?ii de ?nfr??ire ?ntre cele dou? p?r?i nu numai c? a l?rgit canalele de schimburi amiabile cu Districtul Chaoyang, dar ?i a optimizat structura canalelor interna?ionale de schimb de prietenie ?n sectorul Chaoyang, fapt care va promova ?n mare m?sur? schimburile pragmatice ?i cooperarea dintre cele dou? localit??i.

Ambasada Republicii Populare Chineze ?n Romania
http://www.chinaembassy.at
新疆35选7开奖结果查询