Ambasadorul Jiang Yu s-a ?ntalnit cu Mugur Constantin Is?rescu, Guvernatorul B?ncii Na?ionale a Romaniei

2019/10/13

La data de 10 octombrie 2019, Ambasadorul Chinei ?n Romania, dna Jiang Yu s-a ?ntalnit cu Guvernatorul B?ncii Na?ionale a Romaniei, Mugur Constantin Is?rescu, pentru a face schimb de opinii pe teme precum cooperarea financiar? China-Romania.

Ambasadorul Jiang Yu a spus c? prietenia tradi?ional? dintre China ?i Romania este profund?, iar fundamentul solid al opiniei publice a creat o premis? bun? pentru cooperarea dintre cele dou? ??ri. ?n prezent, cooperarea bilateral? economic? ?i comercial? a crescut constant, volumul comercial a continuat s? creasc?, schimburile corporative au devenit mai active, iar intercalarea intereselor a devenit tot mai profund?. Partea chineza este dispus? s? lucreze ?mpreun? cu Romania ?i cu ocazia anivers?rii a 70 de ani de la stabilirea rela?iilor diplomatice dintre China ?i Romania ?i a 15 ani de la stabilirea Parteneriatului amplu de prietenie ?i cooperare, ne vom concentra pe cooperare de termen lung, vom construi un consens, vom comunica ?n profunzime ?i vom lucra ?mpreun? pentru a promova ?i mai mult cooperare dintre China ?i Romania.

Ambasador Jiang Yu a subliniat c? perspectivele cooper?rii financiare dintre cele dou? ??ri sunt promi??toare. Finan?area reu?it? este un sprijin important pentru construc?ia ini?iativei ?Belt and Road”. Partea chinez? a depus eforturi active ?n acest scop ?i a ini?iat ?i ?nfiin?at institu?ii precum Banca Asiatic? pentru Investi?ii ?n Infrastructura ?i Fondul Drumului M?t?sii. ?n cadrul celui de-al doilea forum al Summit-ului de cooperare interna?ional? "Belt and Road", China a anun?at c? va continua s? extind? canalele de finan?are ?i s? reduc? costurile de finan?are, ?n acela?i timp, salut? participarea institu?iilor financiare multilaterale ?i na?ionale la cooperarea de investi?ii ?i finan?are, ceea ce arat? poten?ialul enorm al cooper?rii ?n domeniul comunic?rii financiare ?n cadrul ini?iativei ?Belt and Road” care creeaz? oportunit??i favorabile pentru ca cooperarea financiar? bilateral? s? se aprofundeze ?i mai mult. Atat China cat ?i Romania ar trebui s? profite de situa?ie ?i s? exploreze noi domenii de convergen?? ?i puncte de cre?tere ?n sectorul financiar ?ntre cele dou? ??ri pentru a ajuta cooperarea financiar? bilateral? s? ating? un nou nivel.

Ambasadorul Jiang a prezentat, de asemenea, noi idei ?i noi m?suri pentru noua rund? de deschidere a Chinei.

Guvernatorul Mugur Is?rescu a spus c? partea roman? apreciaz? foarte mult profunda prietenie cu China ?i sper? s? continue s? o dezvolte ?n noile circumstan?e ?i s? o transforme ?n rezultate de cooperare mai concrete. Romania este dispus? s? participe activ la ini?iativa ?Belt and Road” ?i formatul de cooperarea ?17 + 1” ?i s? lucreze ?mpreun? cu China pentru a explora un model de cooperare benefic ?i reciproc. Institu?iile financiare ale celor dou? ??ri ar trebui s? consolideze schimburile ?i cooperarea ?i s? ofere noi puncte de cre?tere ?i vitalitate pentru dezvoltarea economic?.

Ambasada Republicii Populare Chineze ?n Romania
http://www.chinaembassy.at
新疆35选7开奖结果查询