Expozi?ia de Art? Contemporan? Chinez? pentru Tineret a str?lucit la Art Safari Bucure?ti?2019

2019/09/30

Pentru a s?rb?tori cei 70 de ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze ?i cei 70 de ani de la ?nfiin?area rela?iilor diplomatice dintre China ?i Romania, Ambasada Chinei ?n Romania, Centrul de Schimb Cultural Interna?ional din China ?i Centrul Cultural Chinez din Bucure?ti ?n colaborare cu Compania de Expozi?ii Art Safari din Romania au organizat pentru prima dat? Expozi?ia de Art? Contemporan? Chinez? pentru Tineret ?n cadrul Expozi?iei Art Safari 2019 din Bucure?ti. Ceremonia de deschidere a Expozi?iei de Art? Contemporan? Chinez? pentru Tineret a avut loc ?n seara de 27 septembrie 2019, la Palatul Oscar Maugsch. Ambasadorul Chinei ?n Romania, dna Jiang Yu, Subsecretarul de Stat al Ministerului Culturii ?i Identit??ii Na?ionale, dna Irina Sanda Marin Cajal, Vicepre?edintele Institului Cultural Roman, dl Krizbai Bela Dan, Directorul General Art Safari, dna Ioana Ciocan, Consilierul Cultural al Ambasadei Chinei ?n Romania, dna Zhao Li, Directorul Centrului Cultural Chinez din Bucure?ti, dl Zhou Min, aproximativ 100 de curatori chinezi ?i iubitori de art? din Romania au participat la ceremonia de deschidere.

   

Ambasadorul Jiang Yu ?i-a exprimat recuno?tin?a fa?? de to?i partenerii care au depus munca ?i efortul pentru succesul expozi?iei. Ea a spus c? pentru a-i l?sa pe iubitorii de art? din Romania s? ?n?eleag? dezvoltarea artei chineze ?ntr-un mod mai cuprinz?tor ?i intuitiv, expozi?ia a expus 52 de lucr?ri a 29 de arti?ti tineri chinezi. Aceast? expozi?ie este un eveniment de art? pentru poporul chinez ?i roman pentru a-?i ?mbun?t??i ?n?elegerea reciproc? ?i a consolida schimburile dintre cercurile de art? din China ?i Romania.

Jiang a spus c? acum cateva zile, China a s?rb?torit cea de-a 70-a aniversare a fond?rii Chinei Noi ?i cea de-a 70-a aniversare a stabilirii rela?iilor diplomatice dintre China ?i Romania. Privind ?n urm? la cei 70 de ani, China ?i Romania au stat um?r la um?r ?n ciuda dificult??ilor ?i greut??ilor, cooperarea ?n diverse domenii a ?nregistrat progrese mari, iar cooperarea cultural? a devenit remarcabil?. Numai ?n acest an, cele dou? ??ri au organizat ?Sezonul Chinezesc” la renumitul Festivalul Interna?ional de Teatru de la Sibiu, expozi?ia de film chinez care a avut loc la Festivalul Interna?ional de Film Transilvania, cele dou? p?r?i au organizat expozi?ii de art? ?mpreun?, Romania a participat la Targul Interna?ional de Carte de la Beijing (BIBF), edi?ia a XXVI-a, la care Romania are statut de invitat de onoare, de asemenea, au semnat un acord de cooperare privind traducerea ?i publicarea c?r?ilor ?ntre cele dou? ??ri, iar schimburile aprofundate dintre China ?i Romania au adus o nou? vitalitate ?n prietenia de lung? durat? dintre cele dou? ??ri ?i au creat o nou? energie motrice pentru dezvoltarea aprofundat? a rela?iilor bilaterale.

Dna Irina Sanda Marin Cajal, subsecretarul de Stat al Ministerului Culturii ?i Identit??ii Na?ionale, a declarat c? a fost onorat? s? participe la Art Safari, cea mai mare s?rb?toare de arte vizuale din Romania ?i s? se bucur? de imagina?ia ?i expresivitatea arti?tilor din China ?i Romania. Expozi?ia reflect? pe deplin ?i sentimentele de prietenie dintre popoarele ??rilor noastre.

Vicepre?edintele Institutului Cultural Roman, Krizbai Bela Dan, a felicitat China cu aniversarea a 70 de ani de la proclamarea Chinei Noi ?i aniversarea a 70 de ani de la stabilirea rela?iilor diplomatice dintre China ?i Romania. El a spus c? anul acesta Institutul Cultural Roman, Ambasada Chinei ?i Centrul Cultural Roman la Beijing au organizat ?mpreun? o serie de evenimente culturale, fiecare realizand o imagine plin? de culoare cu propriile elemente ?i a?tept?m cu ner?bdare s? lucr?m ?mpreun? pentru a crea lucr?ri mai frumoase ?n viitor, s? impulsion?m schimburi culturale ?ntre cele dou? ??ri ?i prietenie ?ntre oameni.

Directorul general Art Safari, Ioana Ciocan, a spus c? este prima dat? cand expozi?ia de art? Art Safari a ?nfiin?at o expozi?ie separat? pentru o ?ar?. Ea a mai spus c? au numit expozi?ia ?Made in China” pentru a ar?ta publicului c? ?Made in China” de ast?zi reprezint? creativitate, imagina?ie ?i viitor.

Expozi?ia Art Safari este cea mai influent? expozi?ie interna?ional? de art? din Romania, iar anul acesta a debutat ?i Expozi?ia de Art? Contemporan? Chinez? pentru Tineret. Expozi?ia a fost realizat? de Ji Zhongpeng ?i produs? de Centrul de schimb cultural Chinez. Lucr?rile prezentate includ picturi ?n ulei, sculpturi, dispozitive ?i imagini, prezentand noile idei ale arti?tilor tineri contemporani despre istorie, natur?, societate ?i valori contemporane din diferite contexte, perspective ?i prezent?ri. Luc?rile prezentate exprim? vitalitatea spiritual? a tinerilor arti?ti contemporani chinezi, care ?ndr?znesc s? sparg? ghea?a, s? transcende ?i s? inoveze, reflectand perspectiva spiritual? ?i nivelul creativ al tinerilor arti?ti chinezi.

Dup? ceremonia de deschidere, curatorii ?i arti?tii au ?ndrumat publicul spre sala de expozi?ii. Atmosfera evenimentului a fost una cald?, iar publicul a avut foarte multe cuvinte de laud? pentru operele de art? rafinate. ?nc? o dat?, Arta, a mic?orat distan?a spiritual? dintre oameni.

Ambasada Republicii Populare Chineze ?n Romania
http://www.chinaembassy.at
新疆35选7开奖结果查询