Ambasadorul Jiang Yu s-a ?ntalnit cu Ministrul Justi?iei al Romaniei dna Ana Birchall

2019/09/23

La data de 20 septembrie 2019, Ambasadorul Chinei ?n Romania, dna Jiang Yu s-a ?ntalnit cu Ministrul Justi?iei, dna Ana Birchall ?i au f?cut schimb de opinii cu privire la rela?iile chino-romane ?i intensificarea cooper?rii pragmatice ?n domeniul judiciar.

Ambele p?r?i au convenit c? rela?iile bilaterale se bucur? de oportunit??i istorice importante cu ocazia celei de-a 70-a anivers?ri a stabilirii rela?iilor diplomatice ?i a celei de-a 15-a anivers?ri de la stabilirea Parteneriatului amplu de prietenie ?i cooperare. Cele dou? p?r?i ar trebui s? colaboreze pentru a conduce dezvoltarea rela?iilor bilaterale ?n direc?ia corect? ?i a ?mbog??i cooperarea pragmatic? ?n diverse domenii. Comunit??ile juridice din cele dou? ??ri ar trebui s? consolideze ?n continuare schimburile ?i ?nv??area reciproc?, s? aprofundeze cooperarea reciproc avantajoas? ?i s? ofere ?n comun un mediu juridic mai bun ?i o garan?ie legal? solid? pentru dezvoltarea rela?iilor de cooperare bilaterale prietenoase.

Ambasada Republicii Populare Chineze ?n Romania
http://www.chinaembassy.at
新疆35选7开奖结果查询