Ambasada Chinei din Romania a lansat Pictorialul ?S? p?str?m statornic ?n suflet calea prieteniei, s? ducem pe mai departe mo?tenirea memoriei culturale"

2019/09/16

Cu ocazia anivers?rii a 70 de ani de la stabilirea rela?iilor diplomatice ?ntre China ?i Romania, Ambasada Chinei ?n Romania a lansat un pictorial comemorativ intitulat ?S? p?str?m statornic ?n suflet calea prieteniei, s? ducem pe mai departe mo?tenirea memoriei culturale” dedicate anivers?rii a 70 de ani de la stabilirea rela?iilor diplomatice ?ntre China ?i Romania. ?n pictorialul sunt prezen?i prieteni ai Chinei prin articole ?i imagini, fo?ti lideri ai Romaniei, fo?ti ambasadori romani ?n China, personalit??i marcante, sinologi ?i reprezentan?i mass-media, cu amintirile sentimentelor reale ale prieteniei dintre cele dou? popoare, al?turi de cele mai bune ur?ri pentru dezvoltarea viitoare a rela?iilor bilaterale.

Ambasadorul Chinei ?n Romania, dna Jiang Yu a subliniat ?n Cuvant ?nainte al pictorialului c? la baza realiz?rii acestei reviste se afl? profunda prietenie tradi?ional? dintre China ?i Romania ?i evoc?rile istorice ?i culturale comune ale celor dou? popoare. Aceasta reprezint? cristalizarea eforturilor extraordinare ale tuturor genera?iilor de personalit??i politice ale celor dou? ??ri ?i constituie un tezaur de suflet al celor dou? popoare ale noastre. ?n acest pictorial, sunt prezentate generoasele perspective ale fo?tilor lideri ai Romaniei ??ri ale noastre ?n promovarea rela?iilor dintre China ?i Romania ?i ?n materializarea ini?iativei ?Belt and Road”. Fo?ti ambasadori romani ?n China care ?i-au dedicat ?ntreaga via?? dezvolt?rii rela?iilor dintre China ?i Romania, ne descriu adev?ratele lor sentimente care au stat la baza carierelor diplomatice; reprezentan?i din toate cercurile sociale care au participat la dezvoltarea prieteniei dintre cele dou? popoare; sinologi care s-au implicat trup ?i suflet, decenii ?ntregi ?n promovarea limbii chineze; reprezentant mass-media, din punctul de vedere al scriitorului ?i turistului care descrie China a?a cum a v?zut-o. Ace?tia au fost nu doar martori la stabilirea rela?iilor dintre China ?i Romania, dup? ?ntemeierea Chinei Noi, ci, mai mult de atat, sunt cronicarii ce completeaz? noile capitole ale prieteniei dintre cele dou? ??ri ale noastre.

Ambasadorul Jiang Yu a men?ionat c? prietenia profund? dintre cele dou? popoare alc?tuie?te r?d?cina trainic? a arborelui prieteniei Chino-Romane. ?n ultimii 70 de ani, China ?i Romania ?i-au men?inut prietenia tradi?ional? ?i rela?iile interstatale exemplare. Trecutul este o prefa??. Cu ocazia anivers?rii a 70 de ani de la stabilirea rela?iilor diplomatice dintre China ?i Romania, suntem bucuro?i s? vedem aprofundarea schimburilor bilaterale ?n diverse domenii ?i dezvoltarea rapid? a cooper?rii pragmatice. ?n cadrul seriei de activit??i ?Predarea F?cliei”, schimburile culturale dintre tinerii ?i copii din China ?i Romania au atins un nou nivel de dinamism. Prietenia tradi?ional? are continuatori de ?ncredere; viitorul cooper?rii dintre China ?i Romania este unul plin de speran??. S? depunem eforturi ?mpreun? pentru a duce mai departe prietenia noastr? tradi?ional?, pentru a ob?ine realiz?ri ?i mai remarcabile, pentru a men?ine neab?tut fundamentul prieteniei dintre China ?i Romania, pentru a promova cu pasi mai solizi rela?iile bilaterale ?i pentru a crea ?i mai multe beneficii celor dou? popoare ale noastre.

Ambasada Republicii Populare Chineze ?n Romania
http://www.chinaembassy.at
新疆35选7开奖结果查询