Ambasadorul Jiang Yu a participat la evenimentul organizat de comunitatea chinez? din Romania pentru s?rb?torirea a 70 de ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze ?i aniversarea a 70 de ani de la stabilirea rela?iilor diplomatice dintre China ?i Romania

2019/09/17

La data de 14 septembrie 2019, Ambasadorul Chinei ?n Romania, dna Jiang Yu, a fost invitat? s? participe la evenimentul organizat de comunitatea chinez? din Romania pentru s?rb?torirea a 70 de ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze ?i aniversarea a 70 de ani de la stabilirea rela?iilor diplomatice dintre China ?i Romania. Func?ionari ?nal?i din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comer? ?i Antreprenoriat, al Ministerului Tineretului ?i Sportului ?i al altor departamente guvernamentale, reprezentan?i ai Casei Romano-Chineze ?i ai altor organiza?ii de prietenie cu China, precum ?i reprezentan?i ai comunit??ii chineze stabilite ?n Romania, ai companiilor chineze ?i ai studen?ilor chinezi care studiaz? ?n Romania, peste 800 de persoane, au participat la eveniment. Dl Tu Jiang, ministru consilier al Ambasadei, a participat ?i la eveniment.

?n discursul s?u, Ambasadorul Jiang a transmis cele mai bune felicit?ri ?i ur?ri comunit??ii chineze stabilite ?n Romania, i-a mul?umit pentru contribu?ia pozitiv? pe termen lung la dezvoltarea rela?iilor chino-romane ?i a l?udat-o pentru puternicele sentimentele de patriotism ?i dragoste pentru ?ar?. Ambasadorul Jiang a men?ionat c? ?n acest an se aniverseaz? 70 de ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze. ?n ultimii 70 de ani, China a evoluat de la ?nchidere ?i ?napoiere la reform? ?i deschidere, de la s?r?cia ?ndurerat? ?i debilitatea de lung? durat? la prosperitate, de la s?r?cie ?i devastare la crearea constant? a unor mari minuni ?n diferite domenii, ceea ce este un salt istoric de la ”ridicare ?n picioare” spre bog??ie ?i putere. Socialismul cu specific chinez a intrat ?ntr-o nou? er? ?i China se apropie de centrul scenei mondiale ca niciodat?, iar marea rena?tere a na?iunii chineze prezint? perspective str?lucitoare. Ambasadorul Jiang a mai spus c? anul acesta se ?mplinesc 70 de ani de la stabilirea rela?iilor diplomatice dintre China ?i Romania ?i 15 ani de la stabilirea Parteneriatului amplu de prietenie ?i cooperare dintre China ?i Romania, acestea fiind un punct de reper ?i o leg?tur? ?ntre trecut ?i viitor pentru rela?iile dintre cele dou? ??ri. Privind ?napoi ?n istorie, profunda prietenie tradi?ional? dintre cele dou? ??ri a devenit tot mai puternic?. Privind ?n viitor, dezvoltarea rela?iilor bilaterale este una promi??toare. China ?i Romania vor face progrese ?n continuare pentru a transmite prietenia dintre China ?i Romania din genera?ie ?n genera?ie ?i pentru a realiza dezvoltarea durabil? a cooper?rii bilaterale.

?n discursul s?u, Vicepre?edintele Casei Romano-Chineze ?i fost Ambasador al Romaniei ?n China, dl Ioan Donca, a felicitat c?lduros China cu ocazia Zilei Na?ionale ?i a spus c? Romania este una dintre primele ??ri din lume care a recunoscut Republica Popular? Chinez?. Dup? 70 de ani de istorie, rela?iile tradi?ionale de prietenie dintre cele dou? ??ri au continuat s? se dezvolte, cele dou? p?r?i se respect? reciproc ?i se sus?in reciproc, iar cooperarea ?n diverse domenii este plin? de vitalitate. Prietenia profund? dintre cele dou? popoare merit? s? fie pre?uit? ?i ?ngrijit?. Sper? c? ambele p?r?i vor men?ine aceast? tendin?? pozitiv? ?i vor promova ?n continuare dezvoltarea rela?iilor chino-romane.

?n discursul s?u, reprezentantul comunit??ii de chinezi din Romania, dl Zheng Xing, a mul?umit comunit??ii chineze pentru munca lor grea pentru preg?tirea evenimentului ?i a spus c?, de?i diaspora chinez? este departe de patria lor, ei sunt ?ntotdeauna preocupa?i de dezvoltarea patriei ?i sunt mandri de noile schimb?ri constante ale patriei ?i de ?mbun?t??irea statutului interna?ional al patriei. Diaspora chinez? este convins? c? vor r?spandi bine vocea Chinei, vor modela noua imagine a chinezilor de peste hotare cu ac?iuni concrete ?i cred c? viitorul m?re?ei lor patrii, al na?iunii chineze ?i al chinezilor de peste hotare va fi din ce ?n ce mai bun.

Atmosfera ?ntregului eveniment a fost una cald? ?i entuziast?, iar aplauzele nu au contenit. Dansurile, cantecele, solo, artele mar?iale ?i alte programe aranjate de comunitatea de chinezi din Romania au fost minunate, alese cu grij? ?i foarte distractive. To?i participan?ii au cantat cu mare patriotism, exprimandu-?i prin spectacolele minunate dorul de cas?, iar refrenul final al piesei ”Eu ?i patria mea”, a adus atmosfera petrecerii la un punct culminant, demonstrand pe deplin dragostea ?i ata?amentul chinezilor de peste hotare fa?? de patria mam?.

Ambasada Republicii Populare Chineze ?n Romania
http://www.chinaembassy.at
新疆35选7开奖结果查询