Ambasadorul Jiang Yu a organizat o recep?ie pentru delega?ia roman? ce va face deplasarea la Targul Interna?ional de Carte de la Beijing

2019/08/08

La data de 6 august 2019, Ambasadorul Chinei ?n Romania, dna Jiang Yu a organizat o recep?ie pentru delega?ia comunit??ii de edituri din Romania care urmeaz? s? participe la Targul Interna?ional de Carte de la Beijing. Peste 30 de persoane, inclusiv Vicepre?edintele Institutului Cultural Roman, dl Krizbai Bela Dan, au participat la eveniment. Dl Tu Jiang, Consilierul Ambasadei ?i dna Zhao Li, Consilierul Cultural al Ambasadei au fost prezen?i la recep?ie.

Mai ?ntai de toate, Ambasadorul Jiang Yu, a felicitat Romania pentru faptul c? este ?ar? invitat? de onoare la Targului Interna?ional de Carte de la Beijing ?i a spus c? Romania are un patrimoniu cultural profund, acest p?mant misterios ?i bogat la nivel na?ional, a dat lumii mae?tri culturali precum Enescu ?i Eminescu, care sunt ca ni?te stele str?lucitoare pe cer. ?n aceast? expozi?ie la care particip? Romania exist? trei aspecte importante: mai ?ntai de toate, timpul este favorabil. Cu ocazia anivers?rii a 70 de ani de la stabilirea rela?iilor diplomatice dintre China ?i Romania ?i a cea de-a 15-a aniversare de la stabilirea parteneriatului amplu de prietenie ?i cooperare, acest eveniment va ad?uga o atmosfer? prietenoas? la s?rb?torirea ?dublei anivers?ri”. Partea roman? a preg?tit, de asemenea, o varietate de ?hran? spiritual?” ?i expozi?ii culturale bogate pentru cititorii chinezi, ceea ce cu siguran?? va aduce cititorilor chinezi poezii din locurile ?ndep?rtate de pe malul M?rii Negre; ?n al doilea rand, este un eveniment la scar? larg?. Partea roman? trimite ?n China o delega?ie de peste 50 de persoane, standardele sunt ridicate ?i acoperirea este una vast?, reunind elitele din domeniu public?rii, tehnologiei, culturii ?i a altor cercuri intelectuale, fiind una din cele mai mari delega?ii din ultimii ani; al treilea aspect este cooperarea. ?n cadrul targului, asocia?iile editurilor din Romania vor discuta cu asocia?iile de edituri din China pentru a consolida cooperarea.

Ambasadorul Jiang Yu a spus c? cooperarea dintre cele dou? ??ri ?n domeniul presei ?i editurii a ?nregistrat progrese mari ?n acest an. O serie de institu?ii de editura s-au al?turat ini?iativei ?Belt and Road” pentru a construi un organism na?ional de cooperare ?n domeniul editurii ?i ?n mod oficial a fost deschis Centrul de Cooperare Chino-Roman? pentru editarea lucr?rilor academice. Platformele pentru schimburi ?i dialoguri ?ntre cercurile de editura din cele dou? ??ri au devenit mai bogate, iar canalele pentru ca oamenii s? se ?n?eleag? reciproc au devenit mai diversificate, baz? de ?nv??area reciproc? devenind mai solid? . Se sper? c? cele dou? p?r?i vor implementa ?n mod activ inten?ia de cooperare atins? ?n domeniul editur?rii ?i vor promova rezultatele timpurii ale proiectelor relevante, astfel ?ncat s? deschid? un drum de ?n?elegere reciproc? ?ntre cele dou? popoare.

Vicepre?edintele Institutului Cultural Roman, Krizbai Bela Dan, a declarat c? parte roman? acord? o importan?? deosebit? schimburilor ?i cooper?rii cu partea chinez? ?n domeniul editurii, iar faptul ca Romania este ?ar? invitat? de onoare la Targul Interna?ional de Carte de la Beijing reflectat? acest fapt pe deplin. Industria editorial? roman? a?teapt? cu ner?bdare s? realizeze schimburi ample de cooperare cu omologii chinezi prin intermediul c?r?ilor, explorand oportunit??ile de cooperare ?ntre China ?i Romania, planificand viitorul cooper?rii ?i promovand schimburile ?ntre oameni prin intermediul schimburilor culturale.

Cel de-al 26-lea Targ Interna?ional de carte de la Beijing va avea loc la Beijing ?n perioada 21-25 august. Romania va fi pentru prima data drept ?ar? invitat? de onoare.

Ambasada Republicii Populare Chineze ?n Romania
http://www.chinaembassy.at
新疆35选7开奖结果查询